Privacybeleid

Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij Sven Nys Academy, jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten?

Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Sven Nys Academy, een vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Gijzenveldstraat 11 bus B 3690 Zutendaal en met ondernemingsnummer 0809.269.119.


Welke informatie verzamelen we over je?

 • Door een reservering of aankoop te doen op onze website, svennysacademy.be, verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw reservering/aankoop correct te kunnen afronden en om je op de hoogte te houden over het verloop van je reservering/aankoop.
 • Wanneer je een reservering of aankoop doet verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.
 • Tijdens het evenement worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname aan het evenement aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond jouw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen en partners. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@sncycling.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres en naam om je op de hoogte te houden van de nieuwtjes.
 • Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij jouw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website. Afhankelijk van jouw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van jou opslaan en gebruiken om enerzijds jouw bezoek op onze website aangenamer te maken en mogelijk anderzijds om op maat gemaakte aanbevelingen aan jou te communiceren.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om onze diensten aan jou te kunnen leveren en om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.
 • Om jou te registreren en te laten deelnemen aan een evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven.
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, met name:
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen
 • Enkel indien je ermee hebt ingestemd, om je de nieuwsbrief met onze acties en activiteiten te kunnen toesturen en ja op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten en die van onze verbonden vennootschappen, partners en sponsors.
 • Om je bij bezoek van onze website een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij jouw profiel.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 • We delen jouw gegevens met Resengo om de reservering/aankoop mogelijk te maken.
 • Je persoonsgegevens worden nooit verkocht.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze betalingspartners (Mollie/Ingenico), dienstverleners, professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders, voor zover dat nodig zou zijn voor hun bijstand.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met overheidsdiensten (zoals fiscale of sociale overheden), waar dat nodig zou zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Verder doen we beroep op enkele leveranciers en dienstverleners, die handelen als verwerker, bijvoorbeeld voor de hosting van onze website en/of bestanden. Deze partijen mogen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies daartoe.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Wat heb je in de hand?

 • Je hebt recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jouw verwerken, en om verbetering te vragen indien de gegevens niet correct zouden zijn.
 • In bepaalde gevallen kan je van ons verlangen dat we jouw gegevens wissen.
 • Om je rechten uit te oefenen, mail je naar info@sncycling.be
 • Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar artikel 6 van het volledige privacybeleid hieronder.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten? Als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

Volledig privacybeleid

Sven Nys Academy, een vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Gijzenveldstraat 11  bus B 3690 Zutendaal en met ondernemingsnummer 0809.269.119.

(hierna: “Sven Nys Academy” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Sven Nys Academy persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van haar evenementen. Ook leggen we uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan, hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt m.b.t. de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar onze website, een reservering of aankoop doet. Indien je een reservering/aankoop wenst te doen, dien je te bevestigen dat je deze privacyverklaring hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je de website niet verder gebruiken.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – Sven Nys Academy neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website als verwerkingsverantwoordelijke.

AVG of GDPR – We maakten dit privacybeleid op in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@sncycling.be .

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de website, of onze diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:

Activiteit

Persoonsgegevens

Wettelijke basis

Doeleinde

Het correct vastleggen van uw reservering of aankoop

Wij verzamelen persoonsgegevens om je reservering of aankoop correct te kunnen verwerken

– Naam en voornaam

– Email adres

– GSM-nummer

– IP-adres

– Geboortedatum

– Kledingmaat kind

– Contractuele noodzaak

 

Wij verwerken deze gegevens om je te identificeren en de reservering/aankoop correct te kunnen vastleggen. Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt om u te contacteren in verband met uw reservering/aankoop. Geboortedatum wordt gevraagd om te bepalen hoe oud het kind is. In het geval dat jonger is dan 16 zullen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers de kinderen inschrijven.

Kledingmaat wordt gevraagd om elk kind van een wielertrui te voorzien.

 

Fraude voorkomen

Wanneer je een reservering of aankoop doet worden er persoonsgegevens verwerkt om fraude te voorkomen

 

– IP adres

 

– Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken deze gegevens om fraude te voorkomen.

Bezoek van de Website

Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met onze website verzamelen. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën.

– IP-adres

– Cookies

– Verbindingsmomenten

– Internetpagina’s

– Klikgedrag, logboeken

– Gebruiksgegevens

– Toestemming

– Gerechtvaardigde belangen, met name de vrijheid van ondernemen, voor strikt noodzakelijke cookies

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de onze website bezoekt, en om ons in staat te stellen onze website te optimaliseren.

Bepaalde gegevens, zoals logboeken, stellen ons in staat om eventuele problemen/bugs die je ons meldt op te lossen.

 

Voor meer info, consulteer ons Cookiebeleid.

Direct Marketing

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden (i) indien je daar vooraf te toestemming voor hebt gegeven (“opt-in”) of, (ii) indien je je registreert om deel te nemen aan sportieve wedstrijden, kunnen we je op de hoogte houden van soortgelijke of complementaire activiteiten waarvan we vermoeden dat ze jou ook kunnen interesseren.  Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

– Naam en voornaam

– E-mail adres

 

– Toestemming (bij inschrijven voor mailinglist)

– Gerechtvaardigd belang, met name de vrijheid van ondernemen.

We gebruiken jouw gegevens om je te informeren over aanvullende producten en diensten en/of onze activiteiten meer algemeen.

 

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens van de websitebezoekers of andere personen, of hebben in ieder geval niet de intentie deze te verzamelen (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid.

Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen jonger dan 16 jaar. Indien de persoonsgegevens betrekking hebben op jongeren jonger dan 16 jaar dienen de ouders ons deze gegevens te bezorgen.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Bepaalde gegevens hebben we echter nodig om jouw reservering of aankoop in orde te brengen.

Tijdens het kamp worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname aan het evenement aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond jouw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@sncycling.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

 1. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

Activiteit

Bewaarperiode

Bezoek van de  website

Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 2 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.

Reservering/aankoop

Persoonsgegevens mbt uw aankoop/reservering worden 2 jaar bijgehouden.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Tot 2 jaar na jouw inschrijving op de nieuwsbrief, waarna we je zullen vragen of je de nieuwsbrief verder wenst te ontvangen.


Na afloop van de bewaartermijn, worden de gegevens verwijderd van onze actieve databases. Mogelijk blijven er tijdelijk nog gegevens achter in back-ups, die periodiek worden overgeschreven zodat de gegevens uiteindelijk permanent verwijderd/vernietigd zijn.

 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?
 • We verkopen jouw gegevens in geen geval aan derden.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens delen met overheidsdiensten (zoals fiscale en sociale overheden), waar dat nodig zou zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Verder doen we beroep op enkele leveranciers en dienstverleners zoals Resengo voor uw reservering  of aankoop en Ingenico/Mollie voor de betalingen. De persoonsgegevens die worden doorgegeven aan Resengo zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum. De persoonsgegevens die worden doorgegeven aan de betalingspartners zijn ordergegevens en basiscontactgegevens ofwel referentie van betaling en het bedrag. Deze partijen mogen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies daartoe.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij verzekeren een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

 1. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten m.b.t. de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Opgelet: jouw rechten worden hier op vereenvoudigde wijze weergegeven. We zijn slechts verplicht om in te gaan op jouw verzoek, indien de wettelijke voorwaarden daartoe zijn voldaan.

Recht op informatie en recht van inzage

Je hebt het recht om van ons informatie te verkrijgen over de verwerkingen die we verrichten m.b.t. jouw persoonsgegevens en je hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over of we al dan niet persoonsgegevens van jouw verwerken en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van bijkomende informatie over de verwerkingen die we verrichten.

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens waarover we beschikken onjuist zouden zijn, heb je het recht om onverwijld rectificatie van de onjuiste gegevens te verkrijgen. Merk je een fout op in de gegevens waarover we beschikken? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens.

Recht op gegevenswissing

Je heb het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht om op dit verzoek in te gaan wanneer een van volgende gevallen van toepassing is:

 • Indien we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • Indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming, je jouw toestemming intrekt, en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van met jouw specifieke situatie verband houdende redenen en er geen prevaleerde dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Indien we persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Zo bijvoorbeeld indien je de juistheid van jouw gegevens betwist, gedurende de periode die we nodige hebben om de juistheid van de gegevens te controleren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons via geautomatiseerde procédés worden verwerkt op grond van jouw toestemming of contractuele noodzaak, in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken voor de toekomst.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen ofwel via e-mail naar info@sncycling.be of per post naar het volgend adres:

Sven Nys Academy
Gijzenveldstraat 11 bus B
3690 Zutendaal
België

We kunnen je vragen om jouw identiteit aan te tonen, bijvoorbeeld door een kopie te bezorgen van de voorkant van jouw identiteitskaart.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
E-mail: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet. Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

 1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via ons platform persoonsgegevens verstrekken.

 1. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

 1. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan: info@sncycling.be of

Sven Nys Academy
Gijzenveldstraat 11 bus B
3690 Zutendaal
België